Arkitektens oppgave er omfattende og viktig. Denne rollen fordrer estetisk og praktisk sans, forståelse for tekniske løsninger og muligheter, og ikke minst at man evner å kommunisere og konkretisere oppdragsgiverens behov og ønsker. Tittelen “arkitekt” er ikke beskyttet, i motsetning til “sivilarkitekt”, som er en beskyttet tittel… og takk for det! Jeg har stor respekt for dette faget, der man virkelig griper inn i og former menneskers omgivelser.

Bakgrunnen for at jeg jobber trygt innen faget, er 13 års fartstid på arkitektkontor, i samarbeid med både sivilarkitekter og andre arkitekter. Jeg jobbet der innen både arkitektfaget og ingeniørfaget.

Arkitekt