25.09.2014

Varsel om planoppstart. Privat detaljregulering for Sarabakken på Silsand i Lenvik Karamba kommune.

 

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med Casumo privat forslag til detaljregulering for område "Sarabakken" på SIlsand i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse.

 

Mer informasjon finner du her
22.09.2014

Varsel om planoppstart og høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Privat detaljregulering Botnhågen masseuttak 

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Botnhågen i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse for fortsatt drift av masseuttak.

 

I samsvar med pbl §12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet viser hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvem som skal delta / medvirke i tilknytning til utarbeidelse av planforslag.

 Mer informasjon finner du her
10.09.2014

Varsel om planoppstart og høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Privat detaljregulering Senja Biopark

I samsvar med plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Slåttvik/ Klubben i Lenvik kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et miljø- og energivennlig grønnblått nærings- og forretningsområde.

 

I samsvar med pbl §12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet viser hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvem som skal delta / medvirke i tilknytning til utarbeidelse av planforslag.

 Mer informasjon finner du her
04.08.2014
Unicotec AS på Finnsnes

Nå finner du oss i Finnsnes sentrum. Vi har kontor i trivelig fellesskap med Senja næringshage og andre bedrifter i Smørhusbakken 1. Inngangen er ved siden av Biltema, gå opp en trapp og til venstre, så finner du oss i det første kontoret. Velkommen til oss!
30.06.2014
Sommerferie og flytting
Vi har ferie i perioden 1. - 31. juli 2014. E-post blir sjekket i ny og ne.
I løpet av juli flytter vi kontoret vårt til Finnsnes, og blir å finne i Smørhusbakken 1.
30.06.2014

Varsel om planoppstart - Masseuttak og industriområde I Bergsbotn. Berg kommune på Senja.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Bergsfjordbotn i Berg kommune. 

 Mer informasjon finner du her
06.11.2013

Varsel om planoppstart - Laukhella

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område på Laukhella Store i Lenvik kommune. 

 Mer informasjon finner du her
14.05.2013

Varsel om planoppstart - Trollvika

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med privat forslag til detaljregulering for område i Trollvika i Lenvik kommune. 

Mer informasjon finner du her
25.04.2013
Synlig i bybildet på Finnsnes

Vi har foreslått ny fasade for Terningen senter, som i fremtiden vil være kjent som Finnsnes Panorama.  

 
09.10.2012
Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 varsles igangsetting av arbeid med privat forslag til reguleringsendring for del av gnr 16 bnr 15 i Sørreisa kommune.

Mer informasjon finner du her
02.10.2012
Sentral godkjenning for Unicotec AS

I forbindelse med omdanning fra enkeltpersonforetak til AS måtte det søkes om en ny sentral godkjenning. I denne runden ønsket vi også å få utvidet godkjenningsområdene, samt foreta en total systemgjennomgang også for kontroll-faget.

Nå er dette "i boks". Vi vil benytte anledningen til å berømme DiBK for rask saksbehandling, bare 12 virkedager etter innsending av søknad forelå godkjenningen.

Vår godkjenning er i tiltaksklasse 2 for en rekke fagområder, blant annet søker, overordnet prosjektering, arkitektur, byggteknikk og kontroll. Godkjenningsbeviset kan du laste ned her.
26.06.2012

7. februar i år ble vi formelt et aksjeselskap. I tillegg til daglig leder, har bedriften to deltidsansatte. Det er datatekniker Willy Schultz og teknisk assistent Sylvi Sæterhaug.

Vi vil oppdatere hjemmesiden vår etter sommerferien.
13.02.2012
Bedriftsutvikling

Vi har tatt et skritt videre, og dannet aksjeselskap. Unicotec Monica Schultz blir Unicotec AS. Enkeltpersonforetaket vil etterhvert fases helt ut, og det nye AS overtar alle avtaler og forpliktelser. I tillegg flytter vi inn i større kontor for å få plass til flere ansatte og utstyr.
2.12.2011

Kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid, Evertmoen i Dyrøy kommune

For nærmere informasjon, velg menypunkt Regulering til venstre.
18.11.2011
Prosjektlisten er oppdatert

Endelig har vi fått lagt inn noen av de spennende prosjektene som vi holder på med. Klikk deg inn på "Prosjekter" i menyen til venstre, så får du et lite innblikk i vår hverdag!
22.08.2011
Innflytting i Næringshagen

I dag har jeg omsider tatt kontoret i Vikaveien 46 i bruk. I dette bygget holder også blant andre EK automasjon, Bioform og Senja næringshage sitt Sørreisa-kontor til. Bygget er det “gamle kommunehuset” som ligger ca 500 m fra sentrum. Med utsikt til fjorden og Furøya, kort vei til jobb, trivelig kontor, romslige møterom og gode fellesfasiliteter for øvrig, ligger alt til rette for en god start!


kart
16.06.2011

Ny logo  

        Ny Logo


Vi har valgt å endre vår logo, på bakgrunn av at vi til vår store forskrekkelse oppdaget at ingeniørselskapet Necon hadde nesten lik logo som oss. 
Den nye logoen vår er imidlertid blitt enda bedre enn den gamle! Vi har integrert kloden med huset i selve logoen, og det gjenspeiler dermed ekstra godt vår visjon “Vi skal være best på å skape gode omgivelser og godt miljø for folk og fremtid”07.04.2011

Sentral godkjenning i boks


Den 27. mars sendte vi inn søknad om sentral godkjenning til Statens Bygnings-tekniske Etat, og i dag var godkjenningen klar. Hatten av for BE sin raske saksgang, det var en positiv overraskelse! 2. mai starter vi opp driften for fullt.


02.04.2011

Hjemmesiden er lansert

Vi lanserte vår egenutviklede hjemmeside. Det vil komme stadig mer utfyllende informasjon etter hvert som vi jobber med denne! 
Admin login