Lavenergiboliger med flott utsikt (2015)

Bygningskonseptet er utviklet i samarbeid med Bygg i Nord Prosjekt. Bebyggelsen bestеr av еtte boenheter fordelt pе to rekker, hvorav tre av enhetene er godkjente for husbankfinansiering. Den nederste rekken har tre enheter i 2 etasjer. Den шverste har fem enheter i 4 etasjer.

 

 

 
Bofellesskap Stonglandseidet (2013)

Vi har, i samarbeid med Hamco Entreprenшr AS, detaljprosjektert omsorgsboliger ut fra tidligere Plankontorets skisseprosjekt. Bygget er i йn etasje, og inneholder 7 leiligheter og en personalavdeling.

 

 
Jack HB Moland i Botnhеgen (2012)

Vi ble, av Bygg-Tema AS, engasjert til е ha ansvar for planlшsning og estetisk utforming av JB Molands nye administrasjonsflшy i Botnhеgen.

 

 

 

 
Praktisk og sentralt (2011-2012)

Vi har vжrt med е utvikle "konseptbolig" i form av kjedehus I samarbeid med Bygg i Nord Gruppen pе Finnsnes. Hele 1. etasje er tilgjengelig for rullestolbruker, energiklasse for boligene er A, og boligene er godkjent for Husbank-finansiering. I Seljebergan pе Finnsnes er 6 kjedehus under oppfшring. Et virkelig spennende prosjekt med praktiske boliger og fantastisk utsikt!

 

 

 

 

 

Praktiske mindre leiligheter er ogsе aktuelt sentralt pе Finnsnes og andre tettsteder med behov for god arealutnyttelse.
Moderne og funksjonell stil for dagens mennesker.

Eksempelet her viser et bygg med 4 leiligheter

  
Stilig tilbygg (2011)

Skal du utvide din bolig?

Et tilbygg bшr ikke шdelegge det opprinnelige husets sжrpreg og proporsjoner.

Her er et eksempel pе at et enkelt og praktisk typehus kan bli enda stiligere med et tilbygg.

  
Fargesetting (2012)
Det skal ofte ikke sе mye til for е trylle frem sжrpreg pе "kjedelige" nжringsbygg.
Her er et par eksempler fra Finnsnes og Andslimoen:

Den gamle postterminalen i Sandvika pе Finnsnes
Oppussing fasader i grеtt.
Tak over inngang og balkonger i rent blеtt frisker opp

 

 

 

Nybygg og ominnredning postterminal Andslimoen
Spennende i Dyrшy! (2011)
Pе oppdrag fra KIS Dyrшy AS, har vi laget skisseprosjekt for nytt forretnings- og leilighetsbygg i Brшstadbotn. Det er lagt til rette for ca 600 m2 forretningslokale i 1. etasje, og 5 trivelige leiligheter i 2. etasje. Leilighetene fеr flott utsikt til sjшen, stor uteplass, og er dessuten tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Vi шnsker lykke til med realiseringen! Presentasjon
Nye Blomli barnehage (2011-2012)

Spennende barnehage pе Finnsnes, tegnet av A3 arkitektkontor.
To etasjes spenstig utformet bygg og uteomrеde som innbyr til kreative dager for barna pе Finnsnes!
I dette prosjektet skal vi ha ansvar for sшknader og detaljeprosjektering for arkitektur, brannteknisk konsept, lyd og bygningsfysikk.

 

 

 

 

 

 

 

Bruksareal ca 760 m2
Byggherre: Lenvik kommune
Totalentreprenшr: Aktшr som Bygger AS
Finnsnes barneskole, tilbygg (2011)

Vi har ansvaret for sшknader og prosjektering av bygningsmessige arbeider for et tilbygg pе 100 m2 pе Finnsnes barneskole.

Byggherre: Lenvik kommune
Totalentreprenшr: Aktшr som Bygger ASBr. Karlsen AS, Husшy i Senja (2011)

 

 

 

 

Vi er sе heldige е fе delta i et spennende prosjekt pе Husшy i Senja. Hjшrnesteinsbedriften, Br Karlsen AS har planer om ny kai og nytt anlegg for "rшdfisk". I dette prosjektet er vеr oppgave е besшrge sшknader til bygningsmyndighet, og utforming av bygget som skal huse produksjonslinje, kjшle- og fryserom, samt nye administrasjonslokaler.

Prosjektet er omtalt i Folkebladet den 5. november 2011

Byggherre: Br Karlsen Eiendom AS
Totalentreprenшr: Aktшr som Bygger AS
Smеdyrkrematorium, Sшrreisa (2011)

Elisabeth Foldшy planlegger е starte smеdyrkrematorium i Sшrreisa. Det vil faktisk bli det fшrste i hele Nord-Norge!

Vi har vжrt sе heldige е fе lage skisseprosjektet, og шnsker Elisabeth lykke til med sitt flotte initiativ!

Saken er omtalt i Nordlys 6. mai 2011Admin login