Verdi
Vеre verdier

Kreativitet
Vi skal ivareta det unike i hvert oppdrag og menneske best mulig
Vi skal se etter mulighetene i de smе og store ting

Respekt
Vi skal vise respekt for skaperverket, til beste for de kommende generasjoner
Vi skal vise respekt for mennesker, til beste for kunder og kolleger

Integritet
Vi skal vжre tvers igjennom solid, жrlig og pеlitelig