Nettressurser for arealplanlegging:

Kart og databaser: http://www.miljokommune.no/Kart-og-databaser/

Statens kartverk: http://ny.kartverket.no/
Miljшverndepartementes veiledere
Kulturminner: http://www.kulturminnesok.no/
DSB: http://kart.dsb.no/default.aspx?gui=1&lang=2 
NVE: karttjenester
Biologi: http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
Naturmangfold: http://www.miljostatus.no/ 
Kystverket:
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2
Reindrift: http://www.reindrift.no/index.gan?id=5376&subid=0
Trafikkmengde: https://www.vegvesen.no/vegkart/
Tromsatlas: http://www.tromsatlas.no/default.aspx?gui=1&lang=2

Byggeregler pŠµ ett sted
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer
Statens vegvesen
MD - Planlegging
GIS-LINE Kartverk Midt-Troms
Doffin
Admin login