Monica Schultz, ingeniшr

Med en allsidig fartstid siden 1994, starter jeg i 2011 egen bedrift innenfor de fagene som ligger mitt hjerte nжrmest; arkitekt- og ingeniшrtjenester. Jeg har vokst opp i et miljш med arkitekter, konsulenter og hеndverkere, noe som har preget mitt grunnleggende syn pе viktigheten av е forme gode omgivelser ut fra naturgitte forutsetninger.