Sylvi Sжterhaug, teknisk assistent

Jeg har arbeidet med mange former for kontortjeneste, tatt noen universitetsfag og holder nе pе е utdanne meg til interiшrkonsulent. Jeg er opptatt av farger, helhet og gode materialvalg. Her hos Unicotec tar jeg meg av interiшroppgaver og forefallende kontorarbeid.